Obec Huty
Obec Huty

Zmluvy

Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
28. 9 .2020

Darovacia zmluva

DZ2020/48V

30,00 EUR

Obec Huty

Ing. Miloš Chodas

28. 9 .2020

Darovacia zmluva

DZ2020/47V

30,00 EUR

Obec Huty

Gabriela Krchová

9. 9 .2020

Darovacia zmluva

DZ2020/46V

30,00 EUR

Obec Huty

Alojz Sitár

4. 9 .2020

Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb - balík služieb

2/2020

40,00 EUR

Slovak Telekom, a.s., 810 00 Bratislava

Obec Huty

2. 9 .2020

Darovacia zmluva

DZ2020/45V

30,00 EUR

Obec Huty

Jozef Sálus

17. 8 .2020

Darovacia zmluva

DZ2020/44V

30,00 EUR

Obec Huty

Jolana Pustejovská

17. 8 .2020

Darovacia zmluva

DZ2020/43V

30,00 EUR

Obec Huty

Gabriela Sedláčková

17. 8 .2020

Darovacia zmluva

DZ2020/42V

30,00 EUR

Obec Huty

Rastislav Pálka

4. 8 .2020

Zmluva o zabezpečení overenia účtovníctva a účtovnej závierky

1/2020

600,00 EUR

Ing. Mária Huštáková

Obec Huty

4. 8 .2020

Darovacia zmluva

DZ2020/41V

20,00 EUR

Obec Huty

Angela Čechová

30. 7 .2020

Darovacia zmluva

DZ2020/40V

30,00 EUR

Obec Huty

Mária Ondrošová

30. 7 .2020

Darovacia zmluva

DZ2020/18

317,00 EUR

Obec Huty

Ľubica Šimičáková

29. 7 .2020

Darovacia zmluva

DZ2020/39V

30,00 EUR

Obec Huty

Peter Fiačan

27. 7 .2020

Darovacia zmluva

DZ2020/17

1 268,00 EUR

Obec Huty

Ľubica Šimičáková

24. 7 .2020

Darovacia zmluva

DZ2020/38V

30,00 EUR

Obec Huty

Mária Dorušiaková

22. 7 .2020

Darovacia zmluva

DZ2020/37V

30,00 EUR

Obec Huty

Marián Revaj

20. 7 .2020

Darovacia zmluva

DZ2020/36V

30,00 EUR

Obec Huty

Mária Priecelová Darmová

20. 7 .2020

Darovacia zmluva

DZ2020/35V

10,00 EUR

Obec Huty

Božena Gandiová

20. 7 .2020

Darovacia zmluva

DZ2020/34V

30,00 EUR

Obec Huty

Vladimír Barborka

20. 7 .2020

Darovacia zmluva

DZ2020/33V

30,00 EUR

Obec Huty

Benjamín Brodňanský

17. 7 .2020

Darovacia zmluva

DZ2020/32V

30,00 EUR

Obec Huty

Mgr. Milan Kminiak

13. 7 .2020

Darovacia zmluva

DZ2020/31V

30,00 EUR

Obec Huty

Lenka Linková

7. 7 .2020

Darovacia zmluva

DZ2020/30V

30,00 EUR

Obec Huty

Jozef Grúň

2. 7 .2020

Darovacia zmluva

DZ2020/29V

30,00 EUR

Obec Huty

Peter Jendraššák

2. 7 .2020

Darovacia zmluva

DZ2020/16

317,00 EUR

Obec Huty

Jindřich Wybranec

1. 7 .2020

Darovacia zmluva

DZ2020/15

317,00 EUR

Obec Huty

Pavol Majerčík

1. 7 .2020

Darovacia zmluva

DZ2020/28V

30,00 EUR

Obec Huty

Jana Jurišová

25. 6 .2020

Darovacia zmluva

DZ2020/27V

30,00 EUR

Obec Huty

Bohumír Gazda

25. 6 .2020

Darovacia zmluva

DZ2020/26V

30,00 EUR

Obec Huty

RNDr. Katarína Janáková

24. 6 .2020

Darovacia zmluva

DZ2020/25V

30,00 EUR

Obec Huty

Katarína Michalicová

24. 6 .2020

Darovacia zmluva

DZ2020/14

317,00 EUR

Obec Huty

Cyril Sivák

24. 6 .2020

Darovacia zmluva

DZ2020/24V

30,00 EUR

Obec Huty

Marcel Meško

23. 6 .2020

Darovacia zmluva

DZ2020/13

317,00 EUR

Obec Huty

Milan Mikláš

23. 6 .2020

Darovacia zmluva

DZ2020/12

317,00 EUR

Obec Huty

Ľubica Chreneková

23. 6 .2020

Darovacia zmluva

DZ2020/11

317,00 EUR

Obec Huty

RSDr. Milan Mikláš

18. 6 .2020

Darovacia zmluva

DZ2020/23V

30,00 EUR

Obec Huty

Prof. PhDr. Juraj Lexman ARTD

18. 6 .2020

Darovacia zmluva

DZ2020/22V

30,00 EUR

Obec Huty

Mária Krivušová

18. 6 .2020

Darovacia zmluva

DZ2020/21V

30,00 EUR

Obec Huty

Helena Butorová

15. 6 .2020

Darovacia zmluva

DZ2020/20V

30,00 EUR

Obec Huty

MUDr. Monika Mišíková

12. 6 .2020

Darovacia zmluva

DZ2020/19V

15,00 EUR

Obec Huty

Jozef Vyparina

12. 6 .2020

Darovacia zmluva

DZ2020/18V

30,00 EUR

Obec Huty

PHDr. Martin Šmatlák

12. 6 .2020

Darovacia zmluva

DZ2020/17V

30,00 EUR

Obec Huty

Viera Bednarčíková

12. 6 .2020

Darovacia zmluva

DZ2020/16V

20,00 EUR

Obec Huty

František Gazda

10. 6 .2020

Darovacia zmluva

DZ2020/15V

10,00 EUR

Obec Huty

Jozef Fiderák

9. 6 .2020

Darovacia zmluva

DZ2020/10

317,00 EUR

Obec Huty

Ing. Marián Stráňavský

5. 6 .2020

Darovacia zmluva

DZ2020/14V

30,00 EUR

Obec Huty

Karol Kutej

3. 6 .2020

Darovacia zmluva

DZ2020/13V

30,00 EUR

Obec Huty

Eduard Manco

3. 6 .2020

Darovacia zmluva

DZ2020/12V

15,00 EUR

Obec Huty

Anastázia Tkáčová

1. 6 .2020

Darovacia zmluva

DZ2020/09

317,00 EUR

Obec Huty

Daniela Líšková

1. 6 .2020

Darovacia zmluva

DZ2020/11V

30,00 EUR

Obec Huty

Mária Lagovská

29. 5 .2020

Darovacia zmluva

DZ2020/08

317,00 EUR

Obec Huty

Ing. Marián Mlynár

28. 5 .2020

Darovacia zmluva

DZ2020/10V

30,00 EUR

Obec Huty

Miroslav Sivák

28. 5 .2020

Darovacia zmluva

DZ2020/09V

30,00 EUR

Obec Huty

Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Huty

28. 5 .2020

Darovacia zmluva

DZ2020/08V

20,00 EUR

Obec Huty

Ing. Monika Jakubčíková

27. 5 .2020

Darovacia zmluva

DZ2020/07

317,00 EUR

Obec Huty

Alojz Gromský

27. 5 .2020

Darovacia zmluva

DZ2020/07V

20,00 EUR

Obec Huty

Alojz Gromský

25. 5 .2020

Darovacia zmluva

DZ2020/06

317,00 EUR

Obec Huty

Alojz Sitár

25. 5 .2020

Darovacia zmluva

DZ2020/06V

20,00 EUR

Obec Huty

Mgr. Michal Mravčák

25. 5 .2020

Darovacia zmluva

DZ2020/05

317,00 EUR

Obec Huty

Mgr. Miloš Čičo

22. 5 .2020

Darovacia zmluva

DZ2020/04

317,00 EUR

Obec Huty

Ľubica Ondrejková, Jozef Bútora

22. 5 .2020

Darovacia zmluva

DZ2020/03

317,00 EUR

Obec Huty

Pavol Sálus

22. 5 .2020

Darovacia zmluva

DZ2020/02

317,00 EUR

Obec Huty

Ing. Vladimír Butora

22. 5 .2020

Darovacia zmluva

DZ2020/05V

10,00 EUR

Obec Huty

Jozef Mišík

22. 5 .2020

Darovacia zmluva

DZ2020/04V

30,00 EUR

Obec Huty

Štefan Hubač

21. 5 .2020

Darovacia zmluva

DZ2020/03V

30,00 EUR

Obec Huty

Ing. Jozef Sakmár

19. 5 .2020

Darovacia zmluva

DZ2020/02V

30,00 EUR

Obec Huty

Ing. Peter Tomaschek

18. 5 .2020

Darovacia zmluva

DZ2020/01V

30,00 EUR

Obec Huty

Alžbeta Bačovská

15. 5 .2020

Darovacia zmluva

DZ2020/01

317,00 EUR

Obec Huty

Pavol Koleják

15. 5 .2020

Zmluva o bežnom účte

1/2020

nula

Obec Huty

Prima banka Slovensko, a.s.

11. 5 .2020

Kultúrny dom - prístavba a stavebné úpravy 1.PP na hasičskú zbrojnicu

PHZ-OPK1-2019-003246

4 317,89 EUR

Obec Huty

Ministerstvo vnútra SR

26. 3 .2020

Príloha číslo 1 k Zmluve č. Z07082015016

Z07082015016

nula

ENVI-PAK, a.s.

Obec Huty

26. 3 .2020

Zmluva o zriadení Spoločného obecného úradu územného rozhodovania a stavebného poriadku

868/2019/KP

nula

Obec Huty

Mesto Liptovský Mikuláš

19. 3 .2020

Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR

320 0632

3 000,00 EUR

Obec Huty

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

18. 2 .2020

Príloha číslo 1 k Zmluve č. Z07082015016

Z07082015016

nula

ENVI-PAK, a.s.

Obec Huty

18. 2 .2020

Príloha číslo 1 k Zmluve č. Z07082015016

Z07082015016

nula

ENVI-PAK, a.s.

Obec Huty

3. 2 .2020

Zmluva o poskytnutí príspevku na úhradu nákladov dopravných služieb v prímestskej autobusovej doprave

145/LM/2019

79,67 EUR

Obec Huty

ARRIVA Liorbus, a.s., 031 42 Liptovský Mikuláš

28. 1 .2020

Dohoda o ukončení zabezpečovania množstvového zberu komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu k 31.12.2019

3012/2019/8

nula

Koliba Holica

Obec Huty

23. 1 .2020

Dodatok č. 6 k Zmluve o dielo

1101/2020/2

nula

OZO, a.s., 031 42 Liptovský Mikuláš

Obec Huty

15. 1 .2020

Darovacia zmluva

1401/2020/1

400,00 EUR

Obec Huty

Miroslav Kubala, M-Servis s.r.o.

13. 1 .2020

Dohoda o ukončení zabezpečovania množstvového zberu komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu k 31.12.2019

3012/2019/7

nula

Jozef Badánik - BADAS

Obec Huty

13. 1 .2020

Dohoda o ukončení zabezpečovania množstvového zberu komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu k 31.12.2019

3012/2019/6

nula

Národný inšpektorát práce

Obec Huty

7. 1 .2020

Dohoda o ukončení zabezpečovania množstvového zberu komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu k 31.12.2019

3012/2019/5

nula

Peter Jendraššák

Obec Huty

7. 1 .2020

Dohoda o ukončení zabezpečovania množstvového zberu komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu k 31.12.2019

3012/2019/4

nula

Anna Jendraššáková - PENZIÓN ROHÁČAN

Obec Huty

7. 1 .2020

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 04/2019

04/2019

nula

Grif plus s.r.o.

Obec Huty

13. 12 .2019

Dodatok k Zmluve o odbere odpadu

0512/2019/3

nula

Peter Bolek - EKORAY

Obec Huty

29. 11 .2019

Zmluva o zabezpečení zimnej údržby- odhŕňanie snehu.

2811/2019/2

28,00 EUR dvadsaťosem

Vejčík Jozef

Obec Huty

29. 11 .2019

Dohoda o ukončení Zmluvy o zabezpečení zimnej údržby - odhŕňanie snehu zo dňa 31.10.2017.

2811/2019/1

nula

Marcel Danielčák

Obec Huty

8. 10 .2019

Zmluva o zabezpečení overenia účtovníctva a účtovnej závierky

1/2019

600,00 EUR

Obec Huty

Ing. Mária Huštáková

3. 9 .2019

Zmluva o dielo

0207/2019

7 809,38 EUR

Grif plus s.r.o.

Obec Huty

3. 9 .2019

Zmluva o dielo

0107/2019

9 169,42 EUR

Grif plus s.r.o.

Obec Huty

29. 7 .2019

Dodatok č. 1 k Zmluve č. PHZ-OPK1-2018-000858-003

č. PHZ-OPK1-2018-000858-003

43 200,00 EUR

Ministerstvo vnútra SR

Obec Huty

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Dátum a čas

Dnes je streda, 30.9.2020, 1:50:04

Virtuálny cintorín

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4

Aktuálne počasie

dnes, utorok 29. 9. 2020
mierny dážď 12 °C 8 °C
streda 30. 9. silný dážď 10/8 °C
štvrtok 1. 10. mierny dážď 11/9 °C
piatok 2. 10. slabý dážď 14/8 °C